Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol (31.068); brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter aanbieding van het besluit van 4 mei 2009 tot wijziging vanhet Uitvoeringsbesluit EG-veordening PRTR en PRTR-protocol en enkele andre besluiten methet oog op integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging (TK nr. 13 / EK, C)