Herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31.324 (R1844)); behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen, aantekening: D66, SP en GroenLinks) (Handelingen 2008-2009, nr. 34, blz: 1563-1587)