Goedkeuring Verdrag met het Vlaams Gewest inzake gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (30.863), Goedkeuring Verdrag beëindiging onderlinge koppeling loodsgeldtarieven (30.866), Goedkeuring Verdrag met de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium (30.864), Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (30.862); brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Natuurherstel in de Westerschelde (TK, 38)