Initiatiefvoorstel-Halsema Constitutionele toetsing door de rechter (28.331); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor BZK/AZ met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de procedure van grondwetswijziging en de rol en functie van een demissionair kabinet (EK, J)