28.331

Initiatiefvoorstel-Halsema Constitutionele toetsing door de rechterDit initiatiefvoorstel van het lid Halsema (GroenLinks) wijzigt de Grondwet waardoor de rechter een beperkte bevoegdheid krijgt om wetten aan de Grondwet te toetsen.

Met dit voorstel krijgt de rechter de bevoegdheid formele wetten te toetsen aan een aantal grondrechten. Wettelijke bepalingen die de rechter strijdig acht met één van de in het wetsvoorstel genoemde grondrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs of het gelijkheidsbeginsel, kunnen buiten werking worden gesteld.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Wetsvoorstel 32.334 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 28.331, A) is op 14 oktober 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2008 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor (ChristenUnie, D66, Fractie-Yildirim, GroenLinks, OSF, PvdA, PvdD en SP) en 36 stemmen tegen (CDA, VVD en SGP) en aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2002

titel

Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten

42