Belastingplan 2010 (32.128); stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) (Tweede Kamer, Handelingen 2009-2010, nr. 27, blz: 2463-2464)