Elektronisch patiëntendossier (31.466); Verslag van de expertbijeenkomst over het elektronisch patiëntendossier op woensdag 9 december 2009 commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG) (EK, E)