Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Justitie van 20 april 2010