31.974

Inschrijving in openbare registers van netwerkenDit wetsvoorstel regelt door een wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet de inschrijving in de openbare registers van communicatienetwerken. Deze inschrijving is nodig om onduidelijkheid rond het eigendom van netwerken, na inwerkingtreding van de doorknipregeling, weg te nemen. De "doorknipregeling" houdt in dat netwerken onroerende zaken zijn, die toebehoren aan de bevoegde aanlegger of diens opvolger.

Met dit voorstel kan het eigendom worden vastgesteld van netwerken, waarvan het eigendom tot nu toe niet duidelijk was. Degene die zich bij de inwerkingtreding van de doorknipregeling op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg, kan overgaan tot inschrijving in de openbare registers van de aanleg van een net. De minister van Economische Zaken heeft de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 29.834 toegezegd (T00364) te bekijken of het mogelijk was om met deze regeling te komen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.974, A) is op 13 april 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

10 juni 2009

titel

Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten