Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Justitie met de minister van Justitie over de te hanteren definitie van het begrip terrorisme (T00510) (EK, J)