Novelle Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (32.374), Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken met de minister van Econmische Zaken, Landbouw en Innovatie over de brief van de vereniging Vrijbit (EK 32.373 / 32.374, D)