Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.021), Verruiming mogelijkheden voordeelontneming (32.194), Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2011 (32.500 VI), Implementatie EG-richtlijn kredietovereenkomsten voor consumenten (32.339), Implementatie kaderbesluit verstekbeslissingen (32.188), Implementatie EG-richtlijn verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen (32.458), Verbetering handhaving verzekering motorrijtuigen (32.438), Implementatie EG-richtlijn ter verbetering van de samenwerking in de financiële sector (32.457); brief van de minister van Veiligheid en Justitie met de lijst van wetsvoorstellen waarvan afhandeling voor het zomerreces wenselijk is (EK 32.500 VI, G)