Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373); brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en innovatie ter aanbieding van het ontwerpbesluit Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen (TK, nr. 11)