Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373); brief van TNO aan de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie over de "geruststellingsbrief (17 maart 2011) (bijlage bij TK nr. 11)