Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373); Nota van toelichting van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen (bijlage bij TK nr. 11)