Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 mei 2011