Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 mei 2011