Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33.017); Memorie van toelichting (TK, 3)