33.017

Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellenDit wetsvoorstel beoogt de afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Dit voorstel past in de visie van het kabinet Rutte I om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders. Momenteel zijn alleen in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam deelgemeenten ingesteld.

Met het verdwijnen van de deelgemeenten vermindert het aantal politieke ambtsdragers in beide grote steden substantieel. De deelgemeenten – oorspronkelijk bedoeld als hulpstructuur – zijn in de loop der jaren trekken van een afzonderlijke bestuurslaag gaan vertonen. Het kabinet houdt dit voor onwenselijk. De bestuurlijke hoofdstructuur bestaat uit het Rijk, de provincies en de gemeenten; in die opvatting is voor deelgemeenten geen plaats.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.017, nr. 2) is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, VVD, CDA, PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 februari 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, SGP, SP, D66 en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2011

titel

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten