Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112); Memorie van toelichting (TK, 3)