33.112

Verruiming fouilleerbevoegdhedenDit wetsvoorstel verruimt in de Gemeentewet, de Wet Wapens en Munitie en de Politiewet 2012 de mogelijkheden tot preventief fouilleren. Voortaan kan in een al aangewezen veiligheidsrisicogebied een fouilleeractie sneller plaatsvinden doordat het bevel van de officier van Justitie in een spoedeisende situatie mondeling gegeven kan worden.

Hiermee wil het kabinet de veiligheid op straat en de arbeidsomstandigheden voor de politie verbeteren. Ook krijgt de burgemeester de bevoegdheid om in onvoorziene spoedeisende gevallen direct een gebied aan te wijzen waar voor maximaal 12 uur preventief gefouilleerd mag worden ("incidentele fouillering"). Later kan de officier van Justitie een bevel voor het houden van deze fouilleeractie afgeven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.112, A) is op 5 maart 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA en de SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 13 mei 2014. Het voorstel is op 20 mei 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2011

titel

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

42