Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33.137); Memorie van toelichting (TK, 3)