33.137

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en ZijpeMet dit voorstel wordt de samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe geregeld. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de drie betrokken gemeenten. De naam van de nieuw te vormen gemeente is Schagen.

Met dit voorstel wordt het herindelingsadvies van de provincie Noord-Holland ongewijzigd overgenomen. Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de versterking van de bestuurskracht van de drie betrokken gemeenten, met het oog op de adequate vervulling van huidige en toekomstige (te decentraliseren) lokale en regionale maatschappelijke opgaven. Het provinciale herindelingsadvies kan rekenen op draagvlak van de drie betrokken raden en op unaniem regionaal bestuurlijk draagvlak bij omliggende gemeenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.137, nr. 2) is op 10 april 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 april 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2012

titel

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

11