Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering (31.929); voorlopig verslag (EK, B)