Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822), Politiewet 2012 (30.880); verslag van de informatiebijeenkomst over de nationale politie van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer op dinsdag 15 mei 2012 (EK 30.880 / 32.822, F)