Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 12 juni 201212 juni 2012