Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822), Politiewet 2012 (30.880); nota naar aanleiding van het verslag (EK 30.880 / 32.822, J)