Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering (31.929); brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een algemene maatregel van bestuur met een protocol voor het afleggen van huisbezoeken (n.a.v. toezegging T01593) en over het onder de aandacht brengen van de wet onder gemeenten (n.a.v. toezegging T01592) (EK, E)