Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (31.771); brief regering; Afschrift van de tweede rapportage inzake de stand van zaken van de implementatie van INSPIRE per 31 december 2012 (TK, 14)