Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Huurverhoging op grond van inkomen (33.129), Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330), Wet verhuurderheffing (33.407), Novelle Wet verhuurderheffing (33.515); brief inzake varianten rond de verhuurderheffing (EK 32.847 / 33.407 / 33.515, E)