Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst 2013 (33.400 VII); brief regering; Aanbieding van het rapport van De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) inzake preventie van corruptie bij het Parlement, het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in Nederland (EK 33.400 VII, G)