Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss (33.786); Memorie van toelichting (TK, 3)