33.786

Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en OssDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige opheffing en splitsing van de gemeente Maasdonk, waarna het grondgebied van Maasdonk zal worden toegevoegd aan ’s-Hertogenbosch en Oss.

Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de constatering van de gemeente Maasdonk dat Maasdonk de ambities uit de eigen Toekomstvisie 2009–2021 alleen kan realiseren via een herindeling of samenwerking. De gemeente Maasdonk heeft daarbij gekozen voor herindeling. Met dit wetsvoorstel wordt het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant, ongewijzigd overgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.786, nr. 2) is op 22 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2013

titel

Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten