Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer (33.790); Memorie van toelichting (TK, 3)