33.790

Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en SchermerDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten. De naam van de nieuwe gemeente is Alkmaar.

Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de wens van de betrokken gemeenten zelf om de eigen bestuurskracht te versterken om daarmee de dienstverlening op orde te houden, kwaliteit te kunnen blijven leveren en een serieuze gesprekspartner binnen de regio te zijn. Met dit wetsvoorstel wordt het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, ongewijzigd overgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.790, nr. 2) is op 22 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2013

titel

Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via