Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken 2013 (najaarsnota) (33.805 XIII); Memorie van toelichting (TK, 2)