33.805 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken 2013 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2013 van het ministerie van Economische Zaken. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.805 XIII, A) is op 19 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2013

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten