Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de Tweede Kamer motie Dijkstra over het onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties van het onbepaald laten van het geslacht (EK, niet als Kamerstuk gepubliceerd)