33.351

Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakteDit wetsvoorstel schrapt in Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de Wet op de gemeentelijke basisadministratie een aantal voorwaarden voor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte. De voorwaarde van fysieke aanpassing aan het gewenste geslacht en de voorwaarde van absolute onvruchtbaarheid komen te vervallen. Hiermee wil het kabinet de emancipatie van transgenders verbeteren. Een transgender is iemand met het gevoel tot de andere sekse te behoren, dan waarvan hij of zijn sinds de geboorte de lichamelijke kenmerken heeft. En ook de behoefte heeft een geslachtsverandering te ondergaan of heeft ondergaan.

Met dit voorstel wordt het voor transgenders makkelijker om de geslachtsvermelding in de geboorteakte te wijzigen. Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren, kan een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, nu regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 na hoofdelijke stemming met 51 stemmen voor (SP, D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, OSF en 50PLUS) en 24 stemmen tegen (de overige fracties) aangenomen. De op 17 december 2013 ingediende Gewijzigde motie-Lokin-Sassen (CDA) c.s. over een reparatiewetsvoorstel met betrekking tot artikel 28 lid 1, 2 en 3 van Boek 1 BW (EK, F) is na stemming bij zitten en opstaan op 17 december 2013 verworpen. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en SP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2012

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

46