Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen (33.861); Memorie van toelichting (TK, 3)