Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (31.771); brief regering; Reactie op consultatie over de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE (2007/2/EC) (TK, 15)