Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33.017); brief van de minister van BZK over de ontwikkelingen rond de overdracht van bevoegdheden aan bestuurscommissies (naar aanleiding van toezegging T01664) (EK, F)