Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie van de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging terroristische misdrijven (EK, L)