Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112); Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezending afschrift brief voor plenaire behandeling verruiming fouilleerbevoegdheden (EK, G)