Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842); Verslag van een schriftelijk overleg over de bestuurlijke verhoudingen in Nerderland in relatie tot de problemen rond de productie van hennep (EK, H)