32.842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteeltDit wetsvoorstel maakt via een wijziging van de Opiumwet alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Hiermee wil het kabinet een bijdrage leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt.

Met dit voorstel worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.842, nr. 2) is op 2 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en VVD stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 met 39 stemmen voor en 31 stemmen tegen aangenomen.

Tijdens dat debat werd de motie-Ter Horst (PvdA) c.s. over de instelling van een commissie die de regering moet adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid (EK 32.842, L) ingediend. De motie is op 11 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2011

titel

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten