Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (33.934), Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372), Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum (30.174); brief van de minister van BZK over de bekrachtiging van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het referendum (EK 30.372 / 30.174, H)