Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972); Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 48 dat regelt dat de termijn van 6 maanden waarbinnen de waardeoverdracht van het pensioen kan plaatsvinden, vervalt (TK, 51)