Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand (33.344); brief van de minister van BZK over de aan gemeenten verstrekte informatie met betrekking tot de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag (EK, G)