Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); brief inzake reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie (EK, AA)17 november 2014

Bijlagen